Enter your keyword

Biznis Internet

Paket S

Internet Biz S

47.00 KM

Brzina: 6144/1024 kbps
Mjesečni limit je neograničen.
Broj email naloga: 10.

Virtuelna privatna mreža je komunikacioni model, sa fleksibilnim i ekonomičnijim komuniciranjem između zaposlenih u preduzeću ili unutar komplementarnog poslovnog sistema, na dislociranim odjeljenjima ili filijalama. VPN omogućava korisnicima da:

  • razdvojenim lokacijama da jednostavno održavaju zaštićenu komunikaciju
  • brz i pouzdan prenos podataka
  • jednostavno dodavanje novih lokacija kompanije u VPN mrežu
  • međusobna komunikacija svih lokacija u VPN mreži
  • povećanje produktivnosti zaposlenih
  • proširenje distribucije proizvoda i usluga
  • unapređenje odnosa sa klijentima
  • poboljšanje finansijskih performansi
  • efikasniji biznis procesi