Enter your keyword

Upozorenje Zona korisnicima o zlonamjernom emailu!

Upozorenje Zona korisnicima o zlonamjernom emailu!

Upozorenje Zona korisnicima o zlonamjernom emailu!

Sve korisnike Zona usluga obavještavamo da email poruku sadržaja: “𝒁𝒃𝒐𝒈 𝒏𝒆𝒅𝒂𝒗𝒏𝒊𝒉 𝒏𝒂𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒔̌𝒖 𝒃𝒂𝒛𝒖 𝒑𝒐𝒅𝒂𝒕𝒂𝒌𝒂 𝒆-𝒑𝒐𝒔̌𝒕𝒆, 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂𝒗𝒊𝒍𝒊 𝒔𝒎𝒐 𝒐𝒃𝒂𝒗𝒆𝒛𝒏𝒊𝒎 𝒅𝒂 𝒔𝒗𝒊 𝒌𝒐𝒓𝒊𝒔𝒏𝒊𝒄𝒊 𝒕𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒛̌𝒖𝒓𝒊𝒓𝒂𝒋𝒖 𝒆-𝒑𝒐𝒔̌𝒕𝒖 𝒔𝒂𝒅𝒂, 𝒌𝒍𝒊𝒌𝒏𝒊𝒕𝒆 𝒗𝒆𝒛𝒖 𝒛𝒂 𝒂𝒛̌𝒖𝒓𝒊𝒓𝒂𝒏𝒋𝒆 𝒐𝒗𝒅𝒋𝒆 (𝑲𝒍𝒊𝒌𝒏𝒊𝒕𝒆 𝒐𝒗𝒅𝒋𝒆 – 𝒛𝒐𝒏𝒂.𝒃𝒂) , 𝒑𝒓𝒊𝒋𝒂𝒗𝒊𝒕𝒆 𝒔𝒆 𝒏𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒊𝒄𝒖 𝒛𝒂 𝒂𝒛̌𝒖𝒓𝒊𝒓𝒂𝒏𝒋𝒆, 𝒂 𝒛𝒂𝒕𝒊𝒎 𝒑𝒐𝒏𝒐𝒗𝒐 𝒑𝒐𝒌𝒓𝒆𝒏𝒊𝒕𝒆 𝒖𝒓𝒆đ𝒂𝒋 / 𝒓𝒂𝒄̌𝒖𝒏𝒂𝒓𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒋𝒆 𝒏𝒆𝒈𝒐 𝒔̌𝒕𝒐 𝒏𝒂𝒔𝒕𝒂𝒗𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒂 𝒌𝒐𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒕𝒆 𝒗𝒂𝒔̌𝒖 𝒘𝒆𝒃-𝒑𝒐𝒔̌𝒕𝒖”.obavezno izbrišu uz svog sandučeta!Preporučujemo korisnicima da ne otvaraju pomenuti email tj da ga izbrišu iz svog mail sandučeta jer se radi o malicioznom sadržaju koji može dovesti do štetnosti ako se aktivira link koji se nalazi u sadžaju poruke.