Enter your keyword

Tags: BiH

Naplata roaminga u Zapadnom Balkanu za ZONA korisnike

Naplata roaminga u Zapadnom Balkanu za ZONA korisnike

Ako korisnik ima tarifu/opciju koja uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH odnosno podatkovnog prometa, troše se prvo te minute/SMS/podatkovni promet. Ako korisnik nema aktivnu tarifu/opciju koja uključuje određenu količinu minuta/SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH odnosno podatkovnog prometa, ili su sve minute/SMS-ovi/podatkovni promet u opciji potrošeni naplaćuje se „cijena poziva/SMS-ova […]