Enter your keyword

Šta su lični podaci i kako ih zaštititi?

Svaka osoba ima pravo i obavezu zaštititi svoje lične (osobne) podatke i ne otkrivati svoj identitet osobama na internetu. Lični (osobni) podaci su svi podaci koji su unikatno vaši i koji mogu pomoći da se otkrije vaš identitet.
Ti podaci između ostalog uključuju:

⋅ vaše ime i prezime
⋅ vaš datum i mjesto rođenja
⋅ vaš pol
⋅ vaše seksualno opredijeljenje
⋅ privatne veze
⋅ invaliditet (ukoliko ga imate)
⋅ broj telefona
⋅ e-mail i kućnu adresu
⋅ ime škole koju pohađate
⋅ vaše bankovne podatke
⋅ vaše šifre

Slijedite ove jednostavne savjete kako bi zaštitili svoje lične podatke:

⋅ neka vaši profili na društvenim mrežama budu privatni
⋅ koristite nadimak umjesto pravog imena
⋅ dobro razmislite prije dijeljenja sadržaja
⋅ ne koristite jednu šifru za više servisa i uvijek sve šifre držite tajnim
⋅ koristite antivirusni softver
⋅ razmislite prije nego što prihvatite kolačiće
⋅ koristite anonimno pretraživanje
⋅ odjavite se sa svoga profila kada ga ne koristite
⋅ izbjegavajte prijavljivanje na druge aplikacije profilom sa društvenih mreža