Mobilna telefonija

 

ZONA 5

ZONA 15

ZONA 25

ZONA  50

ZONA 75

Mjesečna naknada

5.85 KM

17.55 KM

29.25 KM

58.50 KM

87.75 KM

Broj minuta prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH

0

75

150

300

600

Broj SMS poruka prema svim mrežama u BiH

0

75

150

300

600

Količina podataka

Neograničen

100MB

500MB

3 GB

10 GB

18 GB

Cijene poziva, poruka i usluga izvan mjesečne naknade

 

 

Poziv unutar ZONA mobilne (KM/min)

 

0,00

Naknada za uspostavu poziva unutar ZONA mobilne (KM/min)

 

0,0936

Poziv prema ostalim mobilnim  mrežama u BIH (KM/min)

 

0,2106

Poziv prema svim fiksnim mrežama u BIH (KM/min)

 

0,1989

SMS poruka (KM/poruci) unutar BiH

 

0,0702

SMS poruka (KM/poruci) izvan BiH

 

0,1053

Prijenos podataka (KM/MB)

 

0

MEĐUNARODNI POZIVI (KM/min)

 

Hrvatska, Srbija, Crna Gora

 

0,6435

Zona 1 (Evropa, SAD, Kanada, Australija)

 

1,287

Zona 2 (Svijet)

 

1,989

Zona 3 (Inmarsat)

 

11.583


Iznos aktivacije novog priključka iznosi 1,17 KM sa PDV i naplaćuje se preko korisničkog računa.

Nakon potrošenih usluga uključenih u mjesečnu naknadu primjenjuju se jedinične cijene koje su navedene u tabeli iznad.

 

Dodatne informacije:

Zona 1

         

Italija

Češka
Turska
Moldavija
Island

Velika Britanija

Mađarska

Francuska
Njemačka
Holandija
Latvija

Ukrajina

San Marino

Švajcarska
Andora
Rusija
Portugal

Finska

Slovenija

Luksemburg
Lihtenštajn
Bjelorusija
Makedonija

Australija

Vatikan

Monako
Belgija
Danska
Malta

Kanada

Albanija

Poljska
Estonija
Kipar
Norveška

SAD

Austrija

Rumunija
Grčka
Gruzija
Španija

 

Bugarska

Slovačka
Litvanija
Irska
Švedska

 

 

Mobilni internet - tarife

 

Mobilni Internet
M

Mobilni Internet
L

Mjesečna pretplata

23,40KM

35,10KM

Uključeno u mjesečnu pretplatu

8 GB

16 GB

Brzina nakon potrošene uključene količine saobraćaja

128kbit/s

128kbit/s

Cijena prijenosa podataka unutar
ZONA mobilne mreže nakon
potrošenog uključenog saobraćaja
u mjesečnu pretplatu (KM/MB)

0,00 KM

SMS -  samostalna tarifa

0,1053 KM

SMS -  tarifa kao dodatna usluga

po cjenovniku govorne tarife

Pristupna tačka (APN)

web.zona.ba

Obračunska jedinica

10kB

Maksimalna moguća brzina prenosa
podataka (teoretska)

21 Mbit/s (download) / 5,76Mbit/s (upload)


 • Količina saobraćaja uključena u mjesečnu pretplatu, a koja nije iskorištena u tekućem mjesecu, ne prenosi se u naredni mjesec.                                                                    
 • Količina podataka uključena u mjesečnu pretplatu se ne može iskoristiti u roamingu.
 • Usluge u roaming-u se naplaćuju po roaming cjenovniku.                                                    
 • Cijena je ista za upload i download.                                                               
 • Cijene su u KM i izražene su sa PDV.     


Nakon potrošenog uključenog saobraćaja u određeni tarifni model, saobraćaj izvan paketa tarifiraće se po 0,00 KM ali će se brzina prenosa spustiti na npr. 64kbit/s, što zavisi od tarifnog modela.

Tarifna opcija MI DAN

 

Mobilni Internet DAN

Naknada za 24 sata korištenja

2,99 KM

Uključeno u dnevnu naknadu unutar Zona mobilne mreže

5 GB (5120 MB)

Brzina nakon potrošene uključene količine saobraćaja unutar Zona mobilne mreže

64/128/256kbit/s

Cijena prenosa podataka unutar
Zona mobilne mreže nakon potrošenog
uključenog saobraćaja u dnevnu naknadu (KM/MB)

0,00 KM

Pristupna tačka (APN)

web.zona.ba

Obračunska jedinica

10kB

Maksimalna moguća brzina prenosa podataka (teoretska)

21 Mbit/s (download) / 5,76Mbit/s (upload)


 • Količina saobraćaja uključena u dnevnu naknadu, a koja nije iskorištena u roku 24 sata, ne prenosi se u naredni dan. 
 • Količina podataka uključena u dnevnu naknadu se ne može iskoristiti u roamingu.
 • Usluge u roamingu se naplaćuju po roaming cjenovniku.                                                      
 • Cijena je ista za upload i download.                                                               
 • Cijene su u KM i izražene sa PDV.

 

Aktivacija Mobilni Internet Dan tarifne opcije moguća je:

 • Preko USSD menija za tarifne opcije
 • Na Zona prodajnim mjestima putem Zahtjeva za dodatne usluge.

Deaktivacija Mobilni Internet Dan tarifne opcije obavlja se automatski nakon isteka perioda od 24 sata.

Da bi korisnik aktivirao opciju MI Dan mora zadovoljiti sljedeće uslove:

 • da ima aktivnu neku MI tarifu/opciju čiji je APN: web.zona.ba.

Aktivacijom MI Dan opcije sve druge opcije podataka koje rade na APN-u: web.zona.ba stavljaju se u stanje mirovanja dok traje MI Dan tarifna opcija, odnosno MI Dan tarifna opcija ima prioritet nad ostalim brojačima.

Ukoliko korisnik ima aktivnu neku tarifu/opciju kod koje se ne naplaćuje dodatni saobraćaj (npr. MI M), korisnik može aktivirati opciju MI Dan iako nije dostigao limit na postojećoj tarifi/opciji.

 

Dokup mobilnog interneta

 

Mobilni Internet Dokup 150MB

Mobilni Internet Dokup 1GB

Naknada za korištenja (KM)

1,499

2,999

Uključeno u naknadu unutar Zona mobilne mreže

150 MB

1 GB (1024 MB)

Trajanje

dok se ne potroši predviđena količina saobraćaja/ kraj obračunskog razdoblja

dok se ne potroši predviđena količina saobraćaja /
5 dana (120 sati)

Brzina nakon potrošenog uključenog saobraćaja
unutar Zona mobilne mreže

64/128/256kbit/s

64/128/256kbit/s

Cijena prenosa podataka  unutar Zona mobilne
mreže nakon potrošenog uključenog saobraćaja
u naknadu (KM/MB)

0,00 KM

0,00 KM

Pristupna tačka (APN)

web.zona.ba

web.zona.ba

Obračunska jedinica

10kB

10kB

Maksimalna moguća brzina prenosa podataka
(teoretska)

21 Mbit/s (download) / 5,76Mbit/s (upload)

21 Mbit/s (download) / 5,76Mbit/s (upload)


 • Količina podataka uključena u naknadu se ne može iskoristiti u roamingu.
 • Usluge u roamingu se naplaćuju po roaming cjenovniku.                                                      
 • Cijena je ista za upload i download.                                                               
 • Cijene su u KM i izražene su sa PDV.

 

Aktivacija Mobilni Internet dokup 150MB/1GB opcije moguća je:

 • Preko USSD menija za tarifne opcije
 • Na Zona prodajnim mjestima putem Zahtjeva za dodatne usluge.

Deaktivacija Mobilni Internet dokup 150MB/1GB opcije obavlja se automatski. MI dokup 150MB deaktivira se nakon potrošenog uključenog saobraćaja, odnosno na kraju obračunskog perioda. MI dokup 1GB deaktivira se nakon isteka perioda od 5 dana (120 sati), odnosno i prije ako je potrošeni saobraćaj uključen u naknadu MI dokup 1GB opcije.


Da bi korisnik aktivirao opciju MI dokup 150MB/1GB mora zadovoljiti sljedeće uslove:

 • da ima aktivnu neku MI tarifu/opciju čiji je APN: web.zona.ba
 • da je potrošio saobraćaj uključen u mjesečnu naknadu što je dovelo do spuštanja brzine prenosa podataka.

Ukoliko korisnik iskoristi saobraćaj uključen u opciju prije definisanih uslova, može je ponovo aktivirati više puta u obračunskom periodu.

 

Roaming Internet 100/250/1000 MB

 

Roaming
Internet 100MB

Roaming
Internet 250MB

Roaming
Internet 1000MB

Naknada

2,00KM

5,00KM

15,00KM

Saobraćaj uključen u naknadu

100 MB

250 MB

1000 MB

Trajanje

1 dan (24 sata)

5 dan (120 sati)

30 dan (720 sati)

Cijena prenosa podataka dok se korisnik
nalazi u: Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji,
Belgiji, Češkoj, Grčkoj, Luksemburgu,
Mađarskoj, Holandiji, Poljskoj, Rumuniji,
Slovačkoj, Turskoj i SAD-u (KM/MB)

0,00 KM

Pristupna tačka (APN)

web.zona.ba

Obračunska jedinica

10kB

Pozivni kod za aktivaciju

*533*2*2#

Pozivni kod za aktivaciju naplate po
službenom roaming cjenovniku nakon što
istekne Roaming Internet opcija

*533*3*1#

 

 • Opcije vrijede u sledećim zemljama: Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Njemačkoj, Austriji, Italiji, Švajcarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Belgiji, Holandiji, Luksemburgu, Grčkoj, Turskoj, Rusiji, SAD-u, Kanadi i Kini.              
 • Cijene su u KM i izražene su sa PDV-om. 

U nastavku pogledajte raspoložive DODATNE USLUGE kao i opcije za korištenje USSD menija.

 

Cjenovnici stupaju na snagu od 1. maja 2018. godine